Disclaimer 

Manifest Your Dreamlife

Algemeen

Deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ontwikkeld. De informatie op deze site wordt zeer regelmatig aangevuld en/of aangepast.

Je bent zelf verantwoordelijk om al dan niet te handelen op basis van de adviezen van Manifestyourdreamlife.nl. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van handelingen of beslissingen die zijn gebaseerd op informatie op deze site. Ook niet schade die is ontstaan door het gebruik van websites van derden waar Manifestyourdreamlife.nl naar doorlinkt.

Manifestyourdreamlife.nl behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan bezoekers mededeling te hoeven doen. Alle prijzen op deze website zijn exclusief BTW.

Alle teksten op deze website, met uitzondering van daar waar doorverwezen wordt naar andere bedrijven, mag je vrij gebruiken (mits niet commercieel) met vermelding van Manifestyourdreamlife.nl als bron.

Geen garantie op juistheid                                                                                                                                                                  Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Manifest your Dreamlife te mogen claimen of te veronderstellen.
Manifest your Dreamlife streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Manifest your Dreamlife aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de
disclaimer van https://www.manifestyourdreamlife.nl/ op deze pagina.

Vragen?                                                                                                                                                                                                 Heb je vragen of klachten over de site www.manifestyourdreamlife.nl dan kun je contact met ons opnemen via info@manifestyourdreamlife.nl.